ОбратноOnline Заявка

Информацията от попълнената от Вас ЗАЯВКА ще бъде използвана за изготвянето на актуална финансова оферта за предлаганите от „Интер Консулт Груп” ООД услуги и/или уведомяване за подходящи за Вас програми, свързани с реализирането на Вашите идеи. Моля, след попълването, да изпратите този формуляр до някой от адресите, посочени в края. Предоставената информация ще бъде третирана като поверителна. Тази ЗАЯВКА не представлява ангажимент за Вас да използвате услуги ни.

Организация
Данни за организацията
Лице за контакт
1. Публично финансиране
2. Обучения
Желан период за изпълнение на услугата
В случай, че сте избрали услугата „Информация за еврофинансиране и подготовка на документи за кандидатстване”, попълнете следната информация:
  • От партньор
  • От банка
  • От клиент
  • От реклама
  • Друго