ОбратноНовини и събития
За пръв път през този програмен период ще могат да кандидатстват ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ, чрез процедура BG05M9OP001-1.019 - Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността

За пръв път през този програмен период ще могат да кандидатстват ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ, чрез процедура BG05M9OP001-1.019 - Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността"

Обща цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизеса.

Допустими кандидати: Кандидати са само работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:

 

  • Сектор C "Преработваща промишленост"
  • Сектор F "Строителство"
  • Сектор I "Хотелиерство и ресторантиорство"

 

Допустими партньорства: Партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително!

 

Допустими разходи:

 

  • Дейности за организация и управление
  • Дейности за информация и комуникация
  • Разходи за персонал
  • Разходи за услуги

 

Размерът на БФП по проектно предложение трябва да се вмества в следните миимални и максимални граници:

 

  • Минимален размер на БФП: 20 000лв.
  • Максимален размер на БФП: 391 166лв.

 

Процент на съфинансиране: Не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента. 

 

Крайният срок за представяне на проектни предложения е до 17:30ч. на 07.03.2017г.

 

При заявен интерес от Ваша страна, не се колебайте да се свържете с нас в най-кратки срокове!