ОбратноНовини и събития
Процедура
18.01.2017

Процедура "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ"

Здравейте, приятели!   Предстои отварянето на процедура BG16RFOP002-3.002 "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ...
Подмярка 4.2
18.01.2017

Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Изисквания към кандидатите 1. Земеделски производители (ЕТ и Юридически лица), регистрирани съгласно Закона за подпомагане...
За пръв път през този програмен период ще могат да кандидатстват ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ, чрез процедура BG05M9OP001-1.019 - Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността
05.01.2017

За пръв път през този програмен период ще могат да кандидатстват ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ,...

Обща цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено...
Честита Нова Година, приятели!
03.01.2017

Честита Нова Година, приятели!

След кратка почивка екипът ни се завърна с нови сили и изключително желание за работа. Бъдете здрави и усмихнати. Заредете се с нови...
Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност публикува за Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
17.11.2016

Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност публикува за...

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за...
Документация по процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ПМС 160/01.07.2016 г.
14.11.2016

Документация по процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ПМС...

„Интер Консулт Груп“ ООД, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ №...
Започва вторият прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020
26.10.2016

Започва вторият прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

От днес, 26 октомври, започва вторият прием на заявления за подпомагане по  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски...
УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА“ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
26.10.2016

УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА...

Управляващия орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2016 публикува Допълнителен списък на проектни предложения, предложени...
Основните промени при втория прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г.
13.10.2016

Основните промени при втория прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г.

На 12.10.2016 г. на събитие на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България, проведено в град Пловдив, Георги Грънчаров...
„Интер Консулт Груп“ ООД с договор за предоставяне БФП по ОП РЧР
18.08.2016

„Интер Консулт Груп“ ООД с договор за предоставяне БФП по ОП РЧР

„Интер Консулт Груп“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна...