ОбратноКлиенти и партньори
Добри практики

Добри практики

Наш клиент е представен от дирекция "Информация и системи за управление на средствата от ЕС" към Министерски съвет като добра практика за реализиране на проект по продцедура "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

http://www.eufunds.bg/bg/page/798

Партньорство с медии

Партньорство с медии

  • Български фермер
  • Банки Инвестиции Пари
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Земеделска техника

 

Българска Асоциация на консултантите по европейски програми

Българска Асоциация на консултантите по европейски програми

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП е член на Българска Асоциация на консултантите по европейски програми, чиято дейност е фокусирана върху пълноценното и ефикасно усвояване на средствата от Европейските фондове. Повече за дейността на БАКЕП можете да видите тук. 

Неправителствени организации

Неправителствени организации

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП учредител на СНЦ„Европейски ресурсен и информационен център” и работи в тясно сътрудничество със СНЦ "Европейски център в подкрепа на бизнеса".

Клиенти

Клиенти

С консултантската помощ на ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП са реализирани над 300 проекта за повече от 350 млн. лева безвъзмездна помощ.

Референтен лист на наши успешни проекти можете да намерите ТУК

Браншови организации

Браншови организации

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП поддържа дългосрочни партньорски взаимоотношения с организации, представители на различни браншове

Банки

Банки

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП  е в списъка на консултантите на седем водещи банки в България - СиБанк, Уникредит Булбанк, ОББ, Пощенска банка, Емпорики банк, Общинска банка, МКБ Юнионбанк

PNO consultants

PNO consultants

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП  е представител за България на най-голямата европейска консултантска компания PNO consultants 

•500 служители •13 държави •40 офиса •25 години опит и експертиза - специализация във всички аспекти на консултирането за безвъзмездна помощ

EUGA

EUGA

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП е представител за България на: EUGA

Инициатива на Microsoft. Целта на програмата е да подпомага малките и средни предприятия и публични организации за подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от фондове на ЕС.