За насОбратно

История

 

НИЕ ЗНАЕМ ПЪТЯ...

 

 

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП е компания с 10-годишна история, утвърдена като успешен бизнес консултант в областта на грантовото финансиране от европейски фондове и международни програми. 

 

 

Ние предлагаме консултиране на предприятия, земеделски производители, публични администрации и непрвителствен сектор при подготовка и управление на инвестиционни проекти и бизнес планове, финансирани от ЕС.

 

Екипът на ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП е изграден от професионалисти с експертиза в различни сфери на икономиката - маркетинг, финанси, агро бизнес, човешки ресурси и др.

 

Компанията има отличен опит в организирането и провеждането на обучения на проектни екипи, участия в специализирани изложения, подготовка на семинари и презентации за осигуряване на публичност. 

 

Мисия: Работим, за да помагаме на клиентите си да развиват потенциала си за растеж, да са все по-конкурентоспособни, ефективни и печеливши.

 

Визия: Да задържим позицията си на пазара като консултантска компания без аналог сред конкурентите, да бъдем национален пазарен лидер и предпочитан партньор на бизнеса и администрацията.

 

Принципи: Партньорство; Креативност; Прецизност; Коректност; Конфиденциалност; Доверие;

 

Области на компетентност: Фирмено бизнес развитие - конкурентоспособност и иновации; Енергийна и ресурсна ефективност; Развитие на селските райони; Регионално развитие и опазване на околната среда; Административен капацитет; Развитие на човешките ресурси; 

 

Услуги: Идентифициране на потенциални източници на финансиране; Планиране на процеса на кандидатстване за безвъзмездна помощ; Съдействие за контакт с потенциални партньори и изпълнители; Подготовка на проектни предложения; Администриране и отчитане на проекти; Обучение на екипи за управление на финансирани проекти;  Разработване на маркетингови стратегии, бизнес-планове, анализи;

 

Клиенти: Бизнес – микро, малки, средни и големи предприятия; Земеделски производители; Неправителствен сектор; Публична администрация;

 

Повече за нас можете да видите тук. 

 

Актуален референтен лист на "Интер Консулт Груп" ООД към месец октомври 2016 година.

 

Партньори: Браншови камари; Организации на производители; Банки; Медии; Професионални организации; Неправителствен сектор;

 

Собствениците на ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП са учредители на Сдружение с нестопанска цел "Европейски център в подкрепа на бизнеса", създадено с цел да организира и провежда обучения в контекста на концепцията за учене през целия живот и принципите на Лисабонската стратегия, да подпомага бизнеса чрез информационна, иновационна и координационна дейност, да насърчава комуникацията между представителите на бизнеса - потенциални потребители на кадри и институциите и организациите, ангажирани с рамкирането и предоставянето на обучение. Към сдружението функционира Център за професионално обучение, лицензиран в НАПОО.

 

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП е:

- представител за България на EUGA инициатива на Microsoft;  

- представител за България на най-голямата европейска консултантска компания PNO consultants;

- член на Българската асоциация на консултантите по европейски програми;

- парнтьор на банки, браншови органзации, асоциации на производители;

 

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП поддържа интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. 

 

Декларация за политиката по качество и сигурност на информацията